Hoppa till huvudinnehållet

Motormännen agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

Årsmöte 5 mars kl 19.00, Trädgårdsgatan 26, Berga. Anmälan senast 25 februari på tfn 049150205.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Wilhelm Alström

Trädgårdsg. 26
579 40 Berga
Tfn: 0491-502 05, 070-687 12 72
E-post: wilhelm.alstrom@hogsby.net

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Klubb Oskarshamn

Klubbens e-post: klubb.oskarshamn@motormannen.se
Tfn: 0491-502 05

Ordförande

Wilhelm Alström

Trädgårdsgatan 26
579 40 Berga
Tfn: 0491-502 05, 070-687 12 72
E-post: wilhelm.alstrom@hogsby.net

Kassör

Lars Svensson

Tfn: 0491-970 35, 070-795 00 83
E-post: md25936@tele2.se

Sekreterare

Håkan Hammarsten

Tfn: 0491-590 90, 070-555 90 92