Hoppa till huvudinnehållet
Skåne Öst

Motormännen agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

Årsmöte 6 mars kl 18.30 med Skåne Öst. Stenhuset, Föreningarnas Hus, Magasinsgatan 3, Kristianstad. Förutom årsmötesförhandlingar har vi en intressant gästtalare i Trafikverkets regionchef Lennart Andersson, ansvarig för såväl vägar som järnvägar i region Syd. Vi bjuder alla deltagare, med respektive, på middag. Anmälan senast 25/2 till Gert Jakobsson, jakobssongert@gmail.com, eller via telefon 0732-011389.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Gert Jakobsson

Tfn: 0451-841 27, 073-201 13 89

E-post: jakobssongert@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Kontaktuppgifter Klubb Skåne Öst

Klubbens e-post: klubb.ostraskane@motormannen.se

Lokalklubb Östra Skåne
c/o Mac Persson
Alfavägen 18
281 43 Hässleholm
Bankgiro: 5977-3473

Ordförande

Mac Persson

Tfn: 0451-835 97, 070-810 14 72
E-post: macph@telia.com

Vice Ordförande

Göran Jansson

Tfn: 044-22 83 92, 070-286 36 61
E-post: ugj1960@hotmail.com

Kassör

Willy Wehlin

Tfn: 0451-210 55, 070-911 23 23
E-post: wehlinbus@gmail.com

Sekreterare

Kontaktperson för Internationellt körkort

Gert Jakobsson

Tfn: 0451-841 27, 073-201 13 89
E-post: jakobssongert@gmail.com

Övriga Ledamöter

Åsa Gripner Båvmark

Tfn: 0456-292 10, 073-309 20 01
E-post: gripner.bavmark@gmail.com

Lars Anders Göransson

Tfn: 044-31 08 54, 0707-88 63 74
E-post: sandes@spray.se

Mikael Kullberg

Tfn: 0451-466 53, 070-541 16 84
E-post: m.kullberg@eurokomb.se

Paul Persson

Tfn: 044-23 24 19, 073-906 05 81
E-post: perspaul2@hotmail.se

Roland Wendel

Tfn: 044-23 94 00, 070-394 08 96
E-post: roland.wendel@abk.se

Vägombud

Mikael Kullberg