Hoppa till huvudinnehållet
Skåne Sydväst

Motormännen agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

Studiebesök 13 februari kl 19.00 på Mertz Transport, Containergatan 2 i Malmö. Mertz är ett av landets större transportföretag som bedriver godstransporter på väg och järnväg med omlastning på egen kombiterminal. Begränsat antal platser! Anmälan senast 6 februari till micky1@telia.com.

Årsmöte 25 mars kl 18, Förenade Bil AB, Djurhageg 15 i Malmö. Presentation och provkörning av olika MINI-modeller. Efter årsmötet bjuds det på förtäring. Anmälan senast 18 mars till anita.holmberg46@gmail.com eller 0733-775750.

Bussresa till Volvo Cars i Göteborg 24 april. Fabrikstur samt besök på Volvo Museum. Avgift 300 kronor. Buss+lunch+entré+em-kaffe ingår. Samling 08.45 på Öresundsterminalens parkering, Toftanäs. Begränsat antal platser. Anmälan och betalning senast 15 april till anita.holmberg46@gmail.com eller 0733-775750.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort.

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

Tfn 072-00 72 186
E-post: internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Kontaktuppgifter

Motormännens lokalklubb Sydvästra Skåne
klubb.sydvastraskane@motormannen.se

Styrelse

Ordförande:
Ingvar Ahlström
Tfn 0707-67 32 97
E-post: ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Anita Holmberg
Tfn 0733-775750
E-post: anita.holmberg46@gmail.com

Kassör:
Leif Widmark
Tfn 070-325 20 15
E-post: leif@widmarkarna.se