Hoppa till huvudinnehållet

Motormännen agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

Årsmöte den 18 februari kl 18, Holmgrens Bil, Plantvägen 1, Skövde. Riksdagsledamot Helena Gellerman berättar om sitt arbete på Chalmers med självkörande bilar. Anmälan: 070 555 39 43 Ulla-Britt Hagström alt motormannen.skaraborg@gmail.com


Självstyrande bilar teknisk eller politisk fråga

2019-02-19

Temaföreläsningen vid årsmötet för Motormännens Lokalklubb Skaraborg handlade om framtiden och självkörande bilar. Gästföreläsare Helena Gellerman, riksdagsledamot i Trafikutskottet menar att Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen. Kvar är den detaljerade karta som behövs för att bilarna ska fungera. Här ligger Finland långt fram. Helena Gellerman konstaterar ändå att frågan om självkörande bilar är en politisk fråga, en utmaning hur samhället utvecklas. År 2025 förväntas hälften av Volvos personvagnars bilar vara elektriska och en tredjedel självkörande.

Riksdagsledamot Helena Gellerman är stark företrädare för självkörande bilar.Bilarna måste kunna kommunicera med varandra för att undvika olyckor. Trots olycksrisken är detta ändå argumentet för att självkörande bilar gör trafiken mera säker. Antalet döda och skadade beror ofta på ouppmärksamhet hos föraren. Framtidens utmaningar handlar om trygghet och säkerhet. Hur ska alla som arbetar som förare av olika slag finna andra yrkesroller i framtiden? Var ska bilarna parkera främst nattetid? Behövs våra pendelparkeringar och parkeringshus? Hur tar vi hand om personer med olika funktionsnedsättningar?

Holmgrens bil presenterade i sin redovisning trender för framtida köpmönster av bilar. Kunders intresse för drivmedel har ökat – bensin, diesel, hybrid, laddhybrid, mildhybrid, vätgas – till bilpool. I framtiden ökar kraven att ”paketera” bil enkelt för kunden.

Ulla-Britt Hagström, Skövde och Bertil Andersson, Lundsbrunn omvaldes till ordförande respektive vice ordförande för lokalklubben. I styrelsen nyvaldes Patrik Gustafsson och Sigvard Eriksson Skövde. Ledamöter i styrelsen är Per-Olof Stenström Stenstorp, Stig Mathiason Lyrestad, Kristian Ribberheim Götene samt Sara Girma, Mona Johansson, Eben Johnson och Anders Edeskär-Wennberg från Skövde.


Lokalklubben besökte Mariestad för att informera sig om vätgas

2018-11-01

För tio år sedan var bränslecellsbilen inte mycket mer än ett dyrt experiment och sågs som en utopi. Men nu börjar det hända ­saker och Toyota, Honda och Hyundai serietillverkar bilar, Mercedes är på gång och Volkswagen väntar bara på marknaden för att sedan trycka på startknappen. I Japan pågår en bredare omvandling av energi­systemet där vätgas ska bli en av de viktigaste energibärarna och Toyota har för­utom bilmodellen Mirai även gaffel­truckar och bussar som tankas med vätgas.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg besökte vätgasprojektet i Mariestad. Harald Bouma för VänerEnergi informerade om ElectriVillage – för ett hållbart samhälle. Mariestad har en betydande roll för att vätgasproduktion för bilism sker i Sverige. Genom Mariestads läge mellan Stockholm och Göteborg finns möjlighet att tanka vätgas som i dagsläget räcker till 50 mil. Annars är det Gävle och Malmö som har vätgasstationer. I Danmark, Tyskland och Norge är vätgas vanlig.

I Sverige idag finns endast 32 vätgasbilar. I Sverige har 32 kommuner visat intresse.

Ett lämpligt objekt för vätgas skulle Kinnekullebanan kunna vara.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg ser stora fördelar med att avgaser inte bildas när vätgasens energi bildas till el, bara värme och vatten.

Harald Bouma från VänerEnergi förevisar vätgastanken för Claes Jägevall som också är ledamot i Regionutvecklingsnämnden.
Harald Bouma i glatt samspråk med Stig Mathiason, styrelseledamot i Motormännens Lokalklubb Skaraborg.

Intressant framtidsarv av scootrar

Scootrarna ordnade efter ursprungsland med flaggor
Scootrarna ordnade efter ursprungsland med flaggor.

Den 21 juni besökte en grupp från Motormännens lokalklubb Skaraborg Scootermuseet i Körsbärsdalen Källby.

Svante Jönsson och Joakim Smedberg guidade runt. Museet finns i en renoverad fårlada på Kinnekulle. Där finns cirka 65 fordon. Exempel är Vespa, Lambretta, Zündapp Bella, NSU, Maico Mobil, Racing, sidovagn mm.

Ordförande Ulla-Britt Hagström och sekreterare Mona Johansson inspekterar scootrar tillsammans med Joakim Smedberg och Svante Jönsson
Ordförande Ulla-Britt Hagström och sekreterare Mona Johansson inspekterar scootrar tillsammans med Joakim Smedberg och Svante Jönsson.

Besökarna från Motormännen visade stor uppskattning över de intressanta berättelserna om scootrarnas historia och den kunskap som redovisades från olika länder. Det är tur att det finns specialintresserade personer som upprättar ett arv inför framtiden också av scootrar.

Bertil Andersson vice ordförande och Janne Cederblad förhör sig om scooterns ursprung av Joakim Smedberg tillsammans med ordförande Ulla-Britt Hagström
Bertil Andersson vice ordförande och Janne Cederblad förhör sig om scooterns ursprung av Joakim Smedberg tillsammans med ordförande Ulla-Britt Hagström.


Framtidens lastbilstransporter

17 april 2018

Motormännens Lokalklubb Skaraborg besöktes av Tomas Ohlson från företaget Einride, ett företag under ledning av Robert Falck från Volvo. Företaget lanserar en T-Pod som kör helt utan förare och som drivs med batterier. Storleken är mindre än en vanlig lastbil. Tomas Ohlson berättade entusiastiskt om hur framtidens transporter kan komma att förändras och att man redan i höst ska börja testköra vissa vägsträckor. Detta kan på sikt förändra för lastbilschaufförer med tungt jobb och ute länge på vägarna. Einride kommer att köra på motorvägar.

Idén från Einride har lanserats i upp till 1200 tidningar internationellt. Transport står för 25 procent av utsläppen globalt, och Einride vill som företag driva förändringen mot ett hållbart transportsystem. - För Motormännen är det viktigt med framtidsspaning, menade Ulla-Britt Hagström, ordförande för Motormännens Lokalklubb Skaraborg.

Flera frågor ställdes till Tomas Ohlson om trafiksäkerhet, kapacitet, ekonomi och kunder. En första kund är livsmedelskedjan Lidl. Diskussion fortsatte om vad lastbilschaufförer ska göra i framtiden och hur alla batterier ska kunna förvaras eller återvinnas.


Diesel, biogas, el eller vätgas

19 februari 2018

Det blev livliga diskussioner när Motormännens teknik- och miljöexpert Carl-Erik Stjernvall besökte årsmötet hos Motormännens Lokalklubb Skaraborg som var förlagt till Hyundai, Svenska Motor AB i Skövde. Dieselns fördelar som billigare och inte lika lättantändligt bränsle som bensin håller på att konkurreras bort när skattesubventioner försvunnit. Med nya Bonus malus kommer heller ingen bil att vara skattebefriad i fem år. Carl-Eriks råd var att köra på HVO-diesel. Han uppmanade också alla som ska köpa en ny bil att fråga efter AdBlue som reducerar kväveoxider.

Carl-Erik gick igenom Cycle Beating där skillnaden mellan angiven förbrukning och verklig förbrukning ökar för varje år. När en bil klarat EU:s test är det svårt för en konsument att påtala bränsleproblemen.

Framtiden är elbilar och möjligen vätgasbilar, enligt Stjernvall. Krav på en laddstolpe per tio elbilar är på gång. Därför kom frågan varför det bara finns laddmöjligheter för 20 elbilar i Skövdes nya parkeringshus med 600 parkeringsplatser, då många dagpendlar och skulle kunna ladda bilen.

Jesper Nyström, platschef Huyndai berättade att de 2021 har tillgång till 21 elektrifierade modeller och att Nexo kommer ut som nybil i oktober.

Vid årsmötet omvaldes Ulla-Britt Hagström Skövde som ordförande och Bertil Andersson Lundsbrunn som vice ordförande. Till styrelsen nyvaldes Håkan Lagerqvist Mölltorp och Kristian Ribberheim Götene. I styrelsen ingår Per-Olof Stenström Stenstorp, Mona Johansson, Eben Johnson, Anders Edeskär Wennberg, Sara Girma och Johan Ekström Skövde samt Stig Mathiason Mariestad.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg har cirka 3 000 medlemmar.
Klubben har lämnat in elva motioner till kongressen i april.


Årets Hjulklapp 2017 för Skaraborg

Den 18 december delades Årets Hjulklapp från Motormännens Lokalgrupp Skaraborg ut till Jeanette Olsson, Trafikpolisen med ansvar för Skaraborg som gruppchef för Skara. Hon är operativ planerare för polisområdet som har sitt huvudkontor i Vänersborg. Huvuduppdraget är de statliga vägarna. Det handlar mest om lastbil och farligt gods men det ges också tid till civila fordon med aggressiv körning, rattonykterhet osv.

Svante Jildenhed, ansvarig för E 20-utbyggnaden fick nästa pris för att projektet nu tagit fart. Två vägplaner är fastställda. Alingsås – Vårgårda byggs under en treårsperiod med start i mars 2018. E 20 förbi Hova kommer att öppna nästa höst. 2019 – 2025 kommer de andra delarna att byggas så att det är motorväg eller delar med mitträcke hela sträckan från Stockholm till Göteborg.

Pristagarna Svante Jildenhed och Jeanette Olsson flankeras av Ulla-Britt Hagström, ordförande och Bertil Andersson, vice ordförande


Kontaktuppgifter Klubb Skaraborg

Klubbens e-post: motormannen.skaraborg@gmail.com

Ordförande

Ulla-Britt Hagström

Nejlikevägen 3
541 39 Skövde
Tfn: 0500-41 90 29, 070-555 39 43
E-post: ullabritt.hagstrom@telia.com

Vice Ordförande

Bertil Andersson

Tfn: 072-715 55 57
E-post: beandersson@hotmail.com

Sekreterare

Mona Johansson

Tfn: 070-693 06 64
E-post: mona.g.johansson2@gmail.com

Kassör

Sara Girma

Tfn: 0762-299 560

Ledamöter

Johan Ekström

Tfn: 072-511 92 26

Per-Olof Stenström

Tfn: 070-662 19 45

Stig Mathiason

Tfn: 070-542 74 09

Eben Johnson

Tfn: 070-354 60 15

Anders Edeskär-Wennberg

Tfn: 0702-295 17 62

Kristian Ribberheim

Tfn: 070-740 19 68

Håkan Lagerkvist

Tfn: 070-524 92 97

Revisorer

Stig-Olov Unger

Tfn: 073-505 37 92

Bengt Sjöberg

Tfn: 070-585 04 20