Hoppa till huvudinnehållet


Dags för kongress

21-22 april 2018 i Stockholm

21-22 april är det dags för Motormännens kongress 2018 – förbundets högsta beslutande organ. Redan nu kan du som vill påverka inriktningen på Motormännens verksamhet genom att skriva en motion!

Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen Motormännens verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker även till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna på en period om fyra år – 2019 är det dags för val till kongressen igen. 2018 väljs endast ny styrelse och valberedning.

Motormännens kongress 2016

Ta chansen att påverka!

Om du som medlem vill påverka inriktningen på Motormännens verksamhet kan du göra det genom att skriva en motion. Under kongressen behandlas medlemmarnas motioner av de valda ledamöterna. Det kan röra hur vi ställer oss i olika frågor, vilka av dem som ska prioriteras, hur budgeten ska fördelas och hur styrelsen ska se ut.

Din motion ska vara Motormännen tillhanda senast den 31 januari 2018!

Du kan även skicka den med post till Motormännen, Box 49163, 100 29 Stockholm.

Märk kuvertet med "Motion Kongressen 2018".

Motionen ska ha egenhändig namnunderskrift och medlemsnummer.


Exempel på motion

Datum

Fler tankställen för vätgas

Allt fler biltillverkare lanserar nu vätgasdrivna bilmodeller som vid körning inte släpper ut något annat än vattenånga. Nästa år kommer ytterligare tillverkare och modeller att tillkomma och tekniken har enligt forskarna Väta och Vätske Vännesson stora förutsättningar att bli ekonomiskt tillgänglig för en bredare allmänhet inom endast två till tre år. Problemet är att det bara finns fyra tankställen för vätgas i hela Sverige. Regeringen har dessutom helt missat att söka ta del av de EU-bidrag som finns för ökad distribution av vätgas till fordonsdrift.

Jag föreslår därför kongressen:

att uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på regeringen och dess myndigheter för en kraftigt utbyggd vätgasinfrastruktur och åt Motormännens lokalklubbar att regionalt och lokalt arbeta för öppnandet av fler tankställen för vätgas.

Datum

Anna Andersson, Annavägen 1 A, 467 31 Arboga

Medlemsnummer


Ta chansen att vara med och påverka på Motormännens kongress!

Fyll i din motion här

Motionen ska ha en rubrik som anger ärendet – exempelvis "Fler tankställen för vätgas".
Inled gärna med en kortare text som ger bakgrund, motiv och syfte med motionen.
Det ska tydligt framgå vad du önskar så att kongressen förstår vad de ska ta ställning till och besluta om. Om förslaget medför ekonomiska anspråk bör motionen, om möjligt, vara kompletterad med en ekonomisk kalkyl. Avsluta motionen med en eller flera tydliga att-satser, det vill säga förslagsställarens yrkande; "Jag föreslår därför kongressen att ... ".
Motionen ska skrivas under med motionärens/motionärernas namn (en motion kan ha flera motionärer), adress och medlemsnummer samt datum.
Om ni är flera motionärer, ange alla medlemsnummer här separerade med kommatecken.