Hoppa till huvudinnehållet

Motormännen varnar för förlängd fordonsgaranti

12 april 2017

Motormännen har den senaste tiden kontaktats av medlemmar som berättat att de har fått ett erbjudande om förlängning av fordonsgarantin. Många av M:s medlemmar har ifrågasatt om erbjudandet är seriöst.

Enligt Motormännens uppfattning, rör det sig inte om någon garanti utan något som istället närmast kan liknas vid en försäkring. Det finns vad vi vet inte någon som helst koppling till fordonsgarantin, vilket företaget uppger i erbjudandet. Man skriver också till bilägaren att de står utan skydd om de avstår från att teckna ny fordonsgaranti och själva måste bekosta alla maskinskador och fabriksfel.

De allra flesta har inte behov av denna ”försäkring” eftersom de har en maskinskadeförsäkring som fortfarande gäller. Maskinskadeförsäkringen gäller normalt tills fordonet är 8-10 år eller har körts högst 10-12000 mil. Det finns också en risk för att fordonsägaren hamnar mellan stolarna och inte får någon ersättning alls. Maskinskadeförsäkringen undantar normalt skador som annan åtagit sig att ersätta och den förlängda fordonsgarantin ersätter inte skador som omfattas av maskinskadeförsäkringen.

Företaget bakom erbjudandet om förlängd fordonsgaranti är föremål för flertalet anmälningar till Konsumentverket. De båda branschorganisationerna Motorbranschens Riksförbund, MRF och BilSweden har reagerat på de formuleringar som företaget använder i sin marknadsföring. Även biltillverkarna Volkswagen och Volvo funderar på att vidta åtgärder, då något samarbete mellan företaget och dessa tillverkare inte existerar. Säljare eller tillverkare kan lämna garanti för sålda varor. Denna garanti kan inte förlängas av någon annan.

Motormännen har uppmärksammat Konsumentverket på det här problemet. Vår uppfattning är att det rör sig om vilseledande marknadsföring och som konsument kan du göra en anmälan till Konsumentverket på följande länk:

http://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/anmal-till-konsumentverket/anmalan/

Om många konsumenter anmäler ett företag till Konsumentverket kan de öppna ett tillsynsärende. Nästa steg är då att de kontaktar företaget. Då ges företaget möjlighet att frivilligt rätta sig. Om företaget väljer att bortse från Konsumentverkets rekommendationer i den första kontakten kan de utfärda ett föreläggande eller föra talan i domstol mot företaget.