Hoppa till huvudinnehållet


Motormännens valmanifest 2018

1. Miljözoner endast på tider och platser med för höga utsläpp

Kommunerna kan införa miljözoner från 2020, utan att visa på samband mellan biltrafiken och hög utsläppsnivåer. Motormännen kräver att zoner endast ska införas på tider och platser där luften är dålig på grund av personbilarnas utsläpp. Biltillverkarna har hittills helt sluppit ta ansvar för höga utsläpp av kväveoxider i stadsluften. För en bättre luftkvalitet måste regeringen kräva att biltillverkarna tar ansvar för sina produkter. Sedan kan riktade miljözoner införas. Så görs inom EU, det kan också göras i Sverige.

Läs mer om miljözoner och dieselförbud

2. Säkrare vägar för nollvisionen – sluta spara på vägunderhållet

Sverige är ett glest befolkat land som är helt beroende av ett säkert och väl underhållet vägnät. Ändå innebär den nationella planeringen i praktiken mindre pengar till vägunderhåll. Aviserade anslagshöjningar täcker inte ens inflationen. Enligt Trafikverket innebär det att vägunderhållet kommer att bli ännu mer eftersatt. Motormännen anser att mer pengar måste satsas, för ett säkrare vägnät, i hela landet!

Säkra vägar kräver investeringar

3. Fler poliser på vägarna skapar lugnare trafik och ökad säkerhet

Antalet poliser på vägarna har minskat. Det har lett till att antalet hastighets- och nykterhetskontroller sjunker kraftigt och att alkoholrelaterade olyckor ökar. Med fler poliser på vägarna skapas större trygghet och lugnare tempo. Det är dags att beteendet i trafiken uppmärksammas, för trafiksäkerhetens skull.

Läs mer om fler poliser i trafiken