Hoppa till huvudinnehållet

Nu är det dags för Motormännens kongress. 21–22 april äger den rum på Radisson Blu hotel i Stockholm. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen Motormännens verksamhet och ekonomiska resultat.

Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker även till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress. Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna för en period om fyra år – 2019 är det dags för val till kongressen igen. 2018 väljs endast styrelse, revisorer och valberedning.

Under kongressen behandlas medlemmarnas motioner av de valda ledamöterna. I år handlar det om 61 motioner. De behandlar hur vi ställer oss i olika frågor, vår syn på mobilitet och annat som rör bilismens utveckling framåt. Du kan läsa dem i Kongressboken (PDF, 13 Mb).

Följ rapporteringen från kongressen på Facebook!

Kongressbokens omslag. En liten flicka springer barfota över en sommargrön gräsmatta med blåa och röda ballonger i handen. Solen skiner, himlen är blå med små lätta moln.

Kongressboken 2018 innehåller bland annat:

  • Preliminärt program
  • Förslag till föredragningslista
  • Arbetsordning för kongressen
  • Årsberättelse 2016–2017

Vilka är dina företrädare på kongressen?

Valda ledamöter för kongressen 2016–2019

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ