Hoppa till huvudinnehållet

Samarbeten

Internationellt

Bilorganisationer som Motormännen samlas i en stor internationell organisation kallad FIA, Fédération Internationale de l’Automobile. Mer än 213 nationella motorklubbar från 125 olika länder är medlemmar i FIA. Totalt representerar FIA 100 miljoner motorister och deras familjer. Enbart i Europa finns cirka 40 miljoner medlemmar.

FIA stöttar Motormännen och andra bilorganisationer med kunskap, vidareutveckling och utbildning. Bland annat var FIA en av grundarna till krocktestprogrammet EuroNCAP och vägklassificeringsprogrammet EuroRAP. De europeiska klubbarna inom FIA har även ett gemensamt kontor i Bryssel som gör att vi på Motormännen kan ta del av senaste fakta och kommande beslut inom EU:s politikområden såsom trafik, fordon, infrastruktur och miljö.

Nätverk

Vi samarbetar ofta med andra organisationer för att nå ut med våra frågor och budskap. Framförallt när det gäller olika typer av trafiksäkerhetsaktiviteter såsom utbildningar, undersökningar och informationsaktiviteter. Motormännen är dock alltid partipolitiskt obundna.

Forskning

Debatten kring bilismen i Sverige har under de senaste tio–femton åren ofta förts med kritiska och negativa förtecken där klimataspekten varit ett viktigt argument för att ta fram ekonomiska styrmedel i syfte att minska bilismen. Den ensidiga fokuseringen på bilens problem är olycklig eftersom det saknas kunskap om vilka effekterna blir av olika politiska och ekonomiska styrmedel.

Det faktum att hushåll vid ökade bilkostnader istället sparar in på annat än just bilen tyder på att bilen är helt nödvändig för många grupper. För vissa grupper, till exempel äldre, handikappade och glesbygdsbor, kan bilen i många fall antas vara näst intill en förutsättning för social delaktighet – att komma till jobbet, kunna handla och ha ett socialt nätverk med andra människor.

Vi har länge krävt en forskningssatsning där bilens sociala och ekonomiska betydelse för individer och hushåll är föremål för forskningen. I samarbete med andra organisationer, myndigheter och forskningsinstitut har vi startat forskningsprogrammet Bisek - Bilens sociala och ekonomiska roll i samhället. Motormännen är en av finansiärerna tillsammans med bland annat Vägverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Vinnova, Bil Sweden, Folksam, Motorbranschens Riksförbund, FMK/Försvarets Motorklubb, Statens Vegvesen, Transportekonomiska institutet i Norge, NAF/Norges Automobilförbund, med flera.