Hoppa till huvudinnehållet

Hantering av personuppgifter och integritetspolicy

Webbplatsen ägs och drivs av Motormännens Riksförbund.

2017-09-18
Motormännens Riksförbund följer lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PuL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till de tjänster som tillhandahålls via våra webbplatser, beställer material, köper produkter eller liknande, lagrar vi de personuppgifter som behövs för att vi skall kunna tillgodose sådana tjänster och köp.

När du besöker våra webbplatser och/eller laddar ned sidor via en webbläsare eller når våra webbsidor via e-postklient registreras dina besök via s.k. cookies. Sådan information används bl.a. till att ge uppgifter om antalet besökare och vilka webbsidor som besöks.
Om Cookies på motormannen.se

Medlemsuppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det mycket viktigt att du inte lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att någon obehörig inte kan använda sig av de uppgifter du angett i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Du är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Motormännens Riksförbund förbehåller sig rätten att neka till samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i vissa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av Motormännens Riksförbunds webbplatser inte kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten, - tekniska eller kommersiella, som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: Syndikering av programkod via RSS ("RDF Site Summary" eller "Really Simple Syndication"), XML ("Extensible Markup Language", s.k. iFrames eller liknande s.k. web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från Motormännens Riksförbund, s.k. Syndikering av innehåll."

Analysverktyg för webbplatsen

Webbanalysverktyget Google Analytics som används på denna webbplats använder kakor. Kakorna samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen t.ex. antal sidvisningar, vart besökare kommer från och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Om du inte vill acceptera kakor så samlas ingen information in.

Personuppgifter

Motormännens Riksförbund följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på någon av Motormännens Riksförbunds webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Motormännens Riksförbunds medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag inom Motormännens Riksförbund eller från tredje part godkänd av Motormännens Riksförbund.

För att ändra dina uppgifter, kontakta kundservice.

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, hantera prenumerationer, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register (exempelvis SPAR) vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

De personuppgifter vi lagrar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, antal familjemedlemmar, födelsedatum, kön, medlemskategori samt i förekommande fall registreringsnummer.

Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Om du skulle finna att någon eller några uppgifter är felaktiga, missvisande eller ofullständiga är Motormännens Riksförbund skyldigt att på din begära rätta uppgiften eller uppgifterna.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Motormännens Riksförbund för nödvändig behandling på uppdrag av Motormännens Riksförbund, t ex i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra aktuella myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och informationskanaler.

Borttagande av personuppgifter

Som användare av Motormännens Riksförbunds webbplatser kan du när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta kundservice.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på www.motormannen.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Upphovsrätt och varumärken

Motormännens Riksförbund har upphovsrätt till allt innehåll oavsett form på dess webbsidor, så länge inte annat anges. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Motormännens Riksförbunds webbsidor är Motormännens Riksförbunds egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Motormännens Riksförbund samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Motormännens Riksförbunds skriftliga medgivande.

Motormännens Riksförbund förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera material som dess besökare har skickat in till webbsidorna (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Motormännen, Motormännens Riksförbund, Motormännens Testcenter, M Test och M Försäkring, är registrerade varumärken som inte får användas utan uttryckligt och skriftligt samtycke från Motormännens Riksförbund.

Ansvarsfriskrivning

Motormännens Riksförbund kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser.

Motormännens Riksförbund lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Motormännens Riksförbund kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Motormännens Riksförbund kan inte göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatser som drivs av Motormännens Riksförbund. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna inte är tillgängliga och liknande.

Motormännens Riksförbund friskriver sig från ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Motormännens Riksförbunds webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och skall bedömas enligt svensk lag. Användare utanför Sveriges gränser är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.


Observera att villkoren i integritetspolicyn för var tid kan komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum.