Bakljus

Bilar som kör utan tända bakre positionsljus är en allt vanligare syn på våra vägar. Får de köra så? Vad är det som har hänt?

 

År 1980 införde Sverige obligatoriskt halvljus under dygnets ljusa timmar. Trafiksäkerhet var argumentet. Sedan dess har bilar utrustats med halvljusautomatik. Men i och med ett direktiv från EU-kommissionen (2008/89/EG) har reglerna ändrats.

 

Från och med den 7 februari 2011 ska nytillverkade personbilar och lätta lastbilar vara utrustade med varselljus, alltså belysning som i ljusstyrka ligger mellan halvljus och de svagare positionsljusen, som tänds automatiskt när bilen kör iväg. För bilar med automatisk tillkoppling av halvljuset vid sämre ljusförhållanden (ljussensor) får inte de bakre positionsljusen vara tända vid dagsljus. För bilar utan ljussensor gäller som tidigare halvljus fram samt att bakljusen måste vara tända.

 

Transportstyrelsen anger att det i huvudsak är miljöskäl (lägre förbrukning och CO2-utsläpp samt lägre slitage på lamporna) som ligger bakom direktivet. Vidare har myndigheten inte sett några negativa konsekvenser ur trafiksäkerhetssynpunkt under förutsättning att halvljuset tänds vid sämre ljusförhållanden. Att inte slå över till halvljus när så krävs är en trafiköverträdelse som kan ge böter.

Bilar tillverkade från och med den 7 februari 2011 ska ha följande belysning:


Gryning, skymning och mörker

Bil med ljussensor: Halvljus.
Bil utan ljussensor: Halvljus.


Dagsljus
Bil med ljussensor: Varselljus, släckta positionsljus bak. Eller halvljus.

Bil utan ljussensor: Varselljus, positionsljusen bak får vara tända. Eller halvljus.


Bilar byggda före 7 februari 2011 får följa de nya reglerna, men kan även använda halvljus eller tidigare godkända ljuskombinationer, exempelvis dimljus i kombination med positionsljus fram och bak. Halvljus får inte kombineras med vare sig varselljus eller dimljus.