Guide - håll rosten i schack

Vi är säkert många som vill förtränga tanken på att vintern väntar i farstun, men kung Bore väjer inte för någon. För bilen innebär det ytterligare en tärande säsong av slask, grus och rostgivande saltmättade vägar. Motor tittar närmare på biltillverkarnas rostskyddsgarantier och tilläggsrostskydd.


Moderna bilar är fantastiskt väl rostskyddade jämfört med hur det var på 70- och 80-talen. En fabriksny bil har långa rostskyddsgarantier, men att moderna bilar inte rostar är en myt. Minns Mercedes katastrofår runt millennieskiftet där stora  delar av modellprogrammet, och Mercedes  E-klass i synnerhet, drabbades av mycket allvarliga rostproblem förorsakade av felaktig pressning och skärning av karossplåtarna.  Vid samma tidpunkt hade också Mazda och Ford allvarliga rostbekymmer med vissa modeller.

 

Rostskyddsgarantierna är i dag ofta mellan tio och tolv år långa, men garantin är i regel mycket luftigt skriven till förmån för tillverkaren och i regel gäller garantin bara genomrostning. Som ägare får man räkna med att kantrost, som har orsakats av exempelvis stenskott eller skada, inte kommer att aktivera garantin. Detsamma gäller skador som förorsakats av galvaniska strömmar, vilka i regel ger lacksläpp med efterföljande rostangrepp. Konsumentverket har uppmärksammat problemet och råder tillverkarna att tydliggöra rostskyddsgarantins begränsningar. En del tillverkare har valt att kalla garantin för ”garanti mot genomrostning”.

 

För att lack- och rostskyddsgarantier ska gälla måste stenskott och liknande skador åtgärdas fortast möjligt och fackmannamässigt. Att uppsöka sin verkstad och låta dem åtgärda samt intyga att stenskottet är lagat enligt tillverkarens specifikationer är ett effektivt sätt att minska tillverkarens möjligheter att nästla sig ur rostskyddsgarantin på teknikaliteter. När bilen är inne på service är det även klokt att be serviceteknikern att ta en extra titt under bilen och runt hjulhuskanterna då det är mycket lättare att se eventuella stenskottsskador runt hjulhuskanterna. Det bästa är om du själv kan vara med när bilen lyfts upp så att du kan bilda dig en egen uppfattning. Har det uppkommit skador som kan äventyra rostskyddet bör de åtgärdas och intygas av verkstaden.

 

Bilens svaga punkter och riskområden

Dörrar, baklucka och motorhuv

Att motorhuven utsätts för stenskott är enkelt att förstå, men det är lika viktigt att inspektera dörrarnas kanter.  Nederkanten av dörren  utsätts för däcksprut medan sidan riskerar att slås upp mot en vägg eller dylikt vilket ger rostfrämjande sår  i lacken. Att av misstag klämma något icke eftergivligt kan ge samma resultat vid bakluckan. Att med jämna mellanrum tvätta i dörrhål och dörrblad och samtidigt inspektera efter skador rekommenderas.

 

Underrede

Bilens mest utsatta del. Detaljer man ska vara extra vaksam på är fjäderpaket, fjäderskålar (den övre infästingspunkten för fjädrar och fjäderben), bärarmar, länkarmar, styrstag och själva bottenplattan. I allt större utsträckning använder biltillverkarna lättmetall i hjulupphängningarna. Många  bilar har skyddskåpor av plast under bilen  för att minska och styra turbulent luft och minska luftmotståndet. Att kika bakom plastkåporna förutsätter någon form av kunskap om hur de demonteras.

 

Enligt forskare på Kungliga tekniska högskolan har plastsköldarna blivit nya tidens rostbov med underreden som rostar snabbare än normalt. Det här beror dels på att tillverkarna slarvar med rost- och slitskydd bakom sköldarna, dels på att det är svårt att göra rent bakom sköldarna under den saltade säsongen samtidigt som grus och lera kan leta sig in och skava. Under sommarmånaderna fungerar smeten som  något av våtvarma smutsinpackningar vilket tär på underredet. Är bilens bromsledningar täckta av plastsköldarna löper de en stor risk att rosta i förtid, en uppenbar säkerhetsrisk. 

 

I dagsläget inspekterar bilbesiktningsföretagen vare sig bromsledningar eller gastankar (biogasbilar) bakom plastsköldar. Rostangripna gastankar har lett till flera allvarliga  incidenter med tankar som har exploderat under påfyllning.

 

Hjulhus, skärmkanter och dörrtrösklar

Har hjulhusen klätts med filtmaterial finns det all anledning att kika en extra gång runt skärmkanterna. Filtmaterialet binder vatten, smuts och salt. För att verkligen se hur hjul- huset mår måste innerskärmen demonteras. Runt själva hjulhuskanten och längs dörrtrösklarna blir det lätt stenskott som måste  åtgärdas för att rosten inte ska få fäste. Att noggrant spola ur hjulhusen när bilen tvättas, samt efter den salta säsongen även använda en hjulhusborste och tvättmedel för att få rent filt- materialet, är vad bilägaren kan göra för att minska  risken för rostangrepp.

 

 

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 7 2016

Så görs en rostskyddsbehandling – steg för steg

 

1. Bedömning

Bilen inspekteras. En fiberoptisk kamera används för att se in i bilens hålrum och skrymslen. Är bilen för rostig fäster inte rostskyddet och fyller inte sin funktion.

 

2. Demontering

Hjul, plastsköldar och  innerskärmar monteras bort. Delar som kan vara känsliga för rostskyddet skyddas liksom  delar av bilens inredning.

 

3. Tvätt och tork

Bilen hissas upp och under redet tvättas noggrant. Före behandling torkas bilen med hjälp av fläktar och luftavfuktare.

4. Behandling

Bilen behandlas med ett medel som tar sig in i skarvar och fogar. Efter viss torktid behandlas bilen med ett vaxbaserat medel. Ett slitskydd läggs i form av vax och asfaltsblandningen bitumen. Täckningen kontrolleras.

 

Tre frågor om rost

Är det inte svårt att laga  stenskotten snyggt?

Det behöver det inte vara, läs Motors guide på www.motormannen.se och se hur du går tillväga. För mycket små och färska stenskott finns det en gångbar lösning som dock kräver att bilens grundlack är oskadd (ingen ”naken” plåt). Täck skadan enbart med lackstiftets klarlack. Lacken skyddar skadan samtidigt som omkringgivande lack speglas genom klarlacken och hjälpligt gör skadan ”osynlig” utan att du behöver  lägga två eller tre lager med färg  och klarlack.

Kan jag tilläggsrostskydda  min bil utan att äventyra  fabriksgarantin?

Generellt kan alla bilar tilläggsrostskyddas och i regel tillåter biltillverkarna behandlingarna, så länge  behandlingen utförs fackmannamässigt och med kemikalier som inte påverkar det ursprungliga skyddet påverkas inte garantierna. Kontrollera vad just din biltillverkare rekommenderar, och var tydlig i din fråga: ”Jag tänker låta firman X som använder produkten X tilläggsrostskydda min bil. Kommer det att påverka min rostskyddsgaranti?”

 

Hur får jag rent bakom underredets plastsköldar?

Ska det bli riktigt rent måste man  demontera sköldarna helt, ett tids- krävande arbete som kräver kunskap. Men mycket är vunnet om man efter bästa förmåga kan glänta på plastsjoken och spola rikligt med vatten med normalt tryck (ej högtryck) mellan plåt och plast. Bör göras någon gång  under säsong och när vägarna har slutat saltas. Ett blött och kladdigt  arbete. Vid en seriös rostskydds- behandling demonteras sköldarna, underredet tvättas och behandlas.