Luftkonditionering - air conditioning

Nästan alla bilar har luftkonditionering eller så kallad AC (engelska; Air Conditioning). Det är ett separat system som både är tekniskt komplicerat och som kräver speciell kompetens samt utrustning för att testa och reparera. Luftkonditionering kan vara en del av ett helautomatiserat system för bilens värme och ventilation typ ECC eller ACC (Electronic/Automatic Climate Control) vilket i korthet innebär att man endast behöver ställa in temperaturen, sen sköter bilen resten.

 

I teorin ska en luftkonditionering inte behöva någon service eftersom det är ett slutet system, men i praktiken kan systemet behöva testas och eventuellt fyllas på kylmedel när problem åtgärdats. Att kylmedlet läcker ut ur systemet kan bero på många saker och ju större mängd kylmedel som försvinner ju mer måste kompressorn arbeta och desto större risk att den havererar.

 

Några viktiga komponenter, och dess funktioner

 • Kompressorn pumpar runt kylmedel och smörjande olja i systemet. Drivs av motorns hjälprem/multirem ”fläktrem”.
 • Kondensorn tar emot det värmda kylmedlet och kyler ner det med hjälp av en fläkt när bilen står stilla och/eller en kylare som använder fartvinden när bilen rullar. Kondensorn sitter oftast monterad i närheten av bilens vanliga kylare.
 • Torkfiltret avfuktar och filtrerar kylmedlet.
 • Förångaren, eller evaporatören, är själva kylelementet i kupén. Den varma luften tas emot på ena sidan och kall luft lämnar på den andra. Ibland droppar kondens från bilens undersida – den kommer från den avfuktade luften som passerat här.

En mängd olika sensorer, reläer och spjäll ser till att systemet fördelar luften, och att luften kyls på avsett vis.

 

Ta hand om bilen

 • Försök hålla kondensorn ren från insekter och vägsalt. Om du kommer åt - spola av denna lite extra när du tvättar bilen.
 • Byt kupéfilter enligt bilens serviceintervall så samlas inte damm och smuts som påverkar filtrets funktion och luftflöde. Dålig lukt som kan uppstå om luftkonditioneringen inte använts på länge, t.ex. över vintern. Det kan åtgärdas genom speciellt bakteriedödande medel.
 • Kom ihåg att även köra igång luftkonditionering någon gång i månaden även under vinterhalvåret för att hålla systemet i drift, låta oljan cirkulera osv. Det kan också vara bra då det kan hjälpa till att snabbt reducera imma som vanligtvis bildas vid kall och fuktig väderlek.
 • Ett hett tips: Riktigt varma dagar kan kupétemperaturen sjunka extra snabbt om återcirkulation av kupéns luft tillfälligt aktiveras!

Vanliga fel

 • Kompressorn kopplas in med hjälp av en magnetkoppling på remskivan när det behövs, den är alltså inte inkopplad hela tiden. Ibland kan denna magnetkoppling gå sönder.
 • Om kylmedel eller smörjande olja läckt ut är det stor risk att kompressorn går sönder. Har reparationen utförts bristfälligt kan smuts från tidigare skador cirkulera i systemet och även förstöra en nyligen monterad kompressor.
 • Kondensorn sitter ofta väldigt utsatt långt fram vid motorns kylare, ibland precis innanför stötfångarhöljet. Stenskott, korrosion och annan yttre åverkan gör att det kan uppstå läckage.

 

Se upp!

Påfyllnings-kit för att fylla AC hemma själv! Livsfarliga gaser som inte är godkända för ändamålet finns att köpa av oseriösa säljare, det är alltså ett helt annat innehåll än det en godkänd reparatör ges möjlighet att köpa till sina maskiner. Nya regler som sätter stopp för hanteringen är troligen på väg. Problemen med detta är flera:

 • Har gasen läckt ut är systemet inte tätt. Åtgärdas inte det först tar det inte lång tid innan den nya gasen läckt ut.
 • Ofta är gasen gasol-liknande i sin sammansättning. Potentiell livsfara med andra ord!
 • Lämnas en gasol-fylld bil in på verkstad kan notan bli riktigt dyr om deras utrustning blir förstörd av den felaktiga gasen när de återvinner den ur systemet innan reparation.

Det krävs speciell utrustning och behörighet för den som ska arbeta med ett AC-system. Det är inget man ska hantera själv hemma i garaget. Starka kemikalier, gaser, trycksatta system och specialverktyg är bäst att lämna in hos en ackrediterad reparatör.