Rondell

Av Anders Helgesson


Få ämnen den senaste tiden verkar ha engagerat Motors läsare lika mycket som rondellfrågan. Det är därför dags att en gång för alla reda ut hur man kör i rondeller. Motor bad Transportstyrelsens expert Niclas Nilsson att förklara.
Under de senaste åren har antalet rondeller, eller cirkulationsplatser som de formellt heter, ökat kraftigt och det finns en god anledning till det. De ökar trafiksäkerheten. Dels undviks farliga flervägs korsningar, dels tvingas bilisterna sänka farten. Niclas Nilsson, trafikregelexpert på Transportstyrelsen.

 

Men hur kör man då?
– Det ankommer på domstolarna att slutgiltigt avgöra hur bestämmelser ska tillämpas. Som myndighet varken kan eller får Transportstyrelsen tolka författningar för annans räkning. Detta hindrar dock inte att vi kan ge vissa upplysningar, säger Niclas Nilsson.

 

 

rondell lämna företräde

Lämna företräde

Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen.
Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.

rondell blinka

Så ska du blinka

Det finns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning.
När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken.
När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger.

rondell välj körfält

Välj körfält

Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan. Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna. Detta är exempel på hur du kan välja körfält. Du får välja annorlunda om det
passar situationen bättre.

rondell byta körfält

Byta körfält

Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.
Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet.

rondell lämna

Lämna rondellen

Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält. Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.

 

 

Fakta och illustrationer: Transportstyrelsen

Ladda hem broschyren Att köra i cirkulationsplats från Transportstyrelsen