Miljötips

Bli en mer miljövänlig bilist


Inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid är våra bilar fossiloberoende. Då kommer vår vår bilkörning att ha en avsevärt mindre miljöpåverkan än den har idag. Vi är inte där riktigt än. Trots att moderna bilars utsläpp är 95 procent mindre jämfört med 1970-talets bilar har de fortfarande en negativ effekt på miljön.


Ännu idag är majoriteten av landets bilar fossilberoende. Eftersom den genomsnittliga livslängden på en bil är 17 år kommer de som vi idag kör rulla i ett antal år till. Vad då den vanliga bilisten göra för att minska sin miljöpåverkan?


Faktum är att det är ganska mycket - allt från hur bilen är utrustad till hur den körs har inverkan på dess utsläpp av växthusgaser. Motormännen, som är Sveriges största intresseorganisation för bilister, arbetar för en tillgänglig, säker och hållbar mobilitet för alla. Vi har expertkunskaper när det gäller teknik, körsätt, utrustning och fordon. Med ambitionen att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser vill vi gärna dela med oss av våra bästa råd för en mer miljömedveten bilism.


Har du frågor om hur du kan bli en miljömässigt mer medveten bilist? Kontakta gärna våra tekniska rådgivare på tekniker@motormannen.se