Parkering

Även den mest hängivna bilist måste emellanåt ta en paus. Parkering kan ibland vara väl så utmanande som bilkörning, åtminstone när det gäller regelverket kring själva parkeringen och hur du ska gå till väga om du får en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift för olovlig parkering. Den som kommer på kollisionskurs med ett parkeringsbolag befinner sig ofta i ett kunskapsunderläge.

 

Som medlem i Motormännen har du möjlighet att utjämna det underläget genom att kontakta våra jurister. Vi kan hjälpa dig att reda ut om du har någon möjlighet att nå framgång med ett överklagande eller bestridande och hur du i så fall bäst bör gå till väga för driva ärendet.