Reparation och service

Har verkstaden inte gjort ett fullgott arbete eller misstänker du att du fått betala för mycket för en reparation? Om det vill sig illa kan det uppstå en rad problem för konsumenten i samband med verkstadsbesök, inte minst eftersom det berör områden som de flesta av oss inte har djupare kunskap om – teknik och juridik.

 

Genom ditt medlemskap i Motormännen har du dock skaffat dig tillgång till sådan kunskap genom tillgång till våra tekniker och jurister. Vi kan hjälpa dig att reda ut turerna kring ett verkstadsbesök som gått fel och kan ge dig råd om hur du kan styra en stormig verkstadsupplevelse mot lugnare vatten. Våra jurister har tagit fram ett faktablad exklusivt för våra medlemmar, där några allmänna frågor kring verkstadsjuridiken tas upp. För mer konkret rådgivning om just ditt fall, är du välkommen att kontakta våra jurister eller tekniker.