Vad som gäller vid viltolycka

Under höstmånaderna ökar antalet viltolyckor i trafiken med såväl personskador som skador på personbilar och andra motorfordon som följd. Enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet rapporteras mer än 58 000 viltolyckor årligen.

 

Oktober, november och december brukar vara de mest olycksdrabbade månaderna. Flest viltolyckor sker med rådjur och vildsvin men risken för personskador är störst vid kollision med älg. Ta alltid varningsmärken för vilt på allvar och vara särskilt uppmärksam vid gryning och skymning.

 

Vad du är skyldig att göra

Skulle olyckan vara framme och du kör på ett vilt djur har du vissa skyldigheter. Enligt jaktförordningen är du som förare skyldig att göra en polisanmälan samt märka ut platsen där olyckan skett om djuret du sammanstött med varit något av följande; älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Du är skyldig att göra en polisanmälan även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter. Ring 112 och anmäl olyckan. 

 

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Olycksplatsen, ort, vägnummer, eventuella skyltar, vattendrag eller andra kännemärken. Ange gärna en GPS-position om sådan finns samt hur platsen är markerad.
  • Vilken typ av djur du har sammanstött med och om det finns kvar på platsen. Uppge annars i vilken riktning djuret försvunnit.

Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, då detta tillfaller markägaren eller i vissa fall staten. Förfölj eller spåra aldrig ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra djuret. Om djuret ligger kvar skadat bör du inte gå nära. Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

 

Markera platsen

Det finns speciella markeringsremsor för att märka ut olycksplatsen. Dessa kan du få från Motormännens klubbar. Ibland finns de också på bilprovningsstationer och i en del nyare bilar. Har du ingen markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat väl synligt, såsom en plastpåse eller en halsduk. Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske för att informera andra trafikanter att olyckan är polisanmäld. Om viltet lämnat platsen efter kollisionen ska markeringsremsan hängas upp på den sida av vägen som viltet försvann. Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers. Om fordonet fortfarande går att köra, bör du i stället köra 100 meter längre bort på vägen och markera där istället. Detta ska naturligtvis meddelas i rapporteringen till polisen. Om fordonet inte går att framföra, ska du sitta kvar i bilen, sätta på varningsblinkers och ringa polisen.

Vid kollision med övriga viltslag än ovan nämnda, t.ex. räv, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Är djuret skadat och måste avlivas eller ligger det placerat mitt i vägbanan och utgör en fara för andra trafikanter kan det ändå vara bra att rapportera olyckan. Vid kollision med mindre djur gäller annars att du, om möjligt, bör se till att djuret blir avlivat och flyttat från vägbanan. Men tänk alltid på din egen och andras säkerhet!

 

Kolla din försäkring

Oavsett om du varit med i en viltolycka eller inte kan det vara bra att se över ditt försäkringsskydd. Försäkringsbolagens ersättningsregler för viltkollision skiljer sig åt i stor utsträckning varför valet av bilförsäkring kan vara av stor betydelse om du bor i ett olycksdrabbat område.