Avgifter och restriktioner

Motorvägsavgifter, betalvägar, -broar och -tunnlar
Andra avgifter och restriktioner

 

Motorvägsavgifter förekommer i många länder. Vanliga vägar kan också vara avgiftsbelagda, liksom tunnlar, vägfärjor och broar. Alltfler städer förbjuder biltrafik i centrum, utom för fordon med tillstånd. Här och var förekommer miljöavgifter och/eller krav på miljödekaler.

 

Vägavgifterna betalas på olika sätt. Vissa länder har bemannade betalstationer längs vägen. I andra köper man i förväg en vignette, ett klistermärke som sätts på vindrutan. Ibland registreras fordonet av en kamera. Då måste du inom en viss tid ha satt in avgiften på ett konto, eller ha betalat kontant på särskilda betalställen.

 

Uppgifterna på den här sidan avser personbilar och husbilar. Bussar och lastfordon har andra regler.


Frågor? Är du medlem är du välkommen att höra av dig till M Bilresor 020-21 11 11.

 

Norge

Bompengar tas ut på många vägar, broar, tunnlar och landsvägsfärjor. Körning i Oslo och i några andra städer kostar också bompeng. I någon enstaka bomstation går det fortfarande att betala i myntautomat, med kort eller manuellt i lucka. Men oftast handlar det om elektronisk debitering.

 

Enklaste sättet att betala är att i förväg registrera sig för Visitors Payment, som kopplas till ditt kreditkort. Har du BroBizz för Öresundsbron behövs ingen särskild registrering. BroBizzet fungerar i norska bomstationer.

  
Ett annat alternativ är att bara köra igenom bomstationen. no-serviceBilens nummerplåtar fotograferas och den som inte har registrerat sig som Visitor eller har BroBizz får hem en faktura. Om du hellre vill betala kontant kan du leta upp ett betalställe - följ vägvisning (se bild). Betala inom tre dagar, annars går fakturan iväg.

 

Oslo och Bergen tar ut piggdekksgebyr en särskild avgiftom du kör med dubbdäck vintertid.

 

Läs på sidan Bila i Norge om norska vägavgifter, dubbdäcksavgifterna och om hur du registrerar dig för Visitors payment.

 

Danmark

Läs om avgifterna på Öresundsbron www.oresundsbron.com och Stora Bältbron www.storebaelt.dk.

 

BroBizz för Öresundsbron kan användas också på Storabältbron och på några av färjelinjerna.

 

Tyskland

 
Umweltzone Ett sjuttiotal tyska städer har infört Umweltzonen. De flesta ligger i Ruhrområdet eller i sydvästra Tyskland. I norr finns miljözoner i Berlin, Bremen och Hannover.

För att få köra i en Umweltzone ska en dekal sitta på vindrutan. Dekalen kallas Feinstaubplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Dekalkravet gäller även utlandsregistrerade bilar.

I de flesta tyska städer behövs ingen miljödekal. Inte heller för att köra på vanliga landsvägar och motorvägar.

 

Vägavgifter förekommer ännu inte i Tyskland. Sådana ska dock införas, möjligen redan från 2018, men troligen inte förrän 2019.

På sidan Bila i Tyskland läser du mer om de tyska miljözonerna och om hur du skaffar en miljödekal. Samt om de kommande tyska motorvägsavgifterna

 

 

Storbritannien

I centrala London trängselavgift, Congestion Charge, dagtid måndag-fredag. Läs mer på sidan Bila i Storbritannien.

 

 

Frankrike, Italien, Spanien, Portugal

Flertalet motorvägar ägs och underhålls av privata bolag. Betala i bemannade betalstationer längs vägen eller när du svänger av. Avgiften beror på fordonstyp. Räkna med mellan 50 cent och 1 € per mil för en personbil. Räkna ut avgiften för den sträcka du tänker köra på www.viamichelin.com. Kontant betalning är enklast, men kreditkort går också bra. En del avfarter är obemannade och kräver jämna pengar eller kreditkort. 


Frankrike Läs mer om franska motorvägsavgifter på sidan Bila i Frankrike

 

Ett 25-tal franska städer inför under 2017 miljözoner Zones à cirkulation restreinte. För att få köra i en sådan zon ska en dekal sitta på vindrutan. Dekalen kallas Vignette Crit´Air och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Även utlandsregistrerade bilar ska ha dekal.

undefined

 

Dekalkravet gäller vanligen mån-fre kl 8-20. Övriga tider behövs ingen miljödekal. Inget dekalkrav i övriga franska städer eller för att köra på landsvägar och motorvägar. 

 

Läs på sidan Bila i Frankrike om de franska miljözonerna och om hur du skaffar en miljödekal.

 

Italien Läs mer om italienska motorvägsavgifter på sidan Bila i Italien

 

zona_traf_limSkylten Zona Traffico Limitato ser man i många italienska städer, ibland med tilläggstavlan Eccetto autorizzati = endast fordon med tillstånd. Skylten är svår att uppfatta, så håll noga uppsikt. Ibland gäller förbudet bara vissa dagar och tider. Det framgår i så fall av tilläggstavlan.

Gör inte misstaget att följa med den trafik som flyter förbi skylten, till synes utan restriktioner. Den som bryter mot förbudet fotograferas. Ofta dröjer det ett år innan böterna letat sig hem till dig i Sverige. Har ZTL-skylten passerats flera gånger får du nya böter varje gång.

 

Läs mer om Zona Traffico Limitato på sidan Bila i Italien

 

Spanien Autovias är avgiftfria, Autopistas (A och AP-vägar) är avgiftsbelagda. Läs mer på sidan Bila i Spanien


Österrike, Schweiz,
Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern

Motorvägskörning kräver ett klistermärke på vindrutan. Märket kallas Autobahn-Vignette. Köp det på större bensinstationer i gränsområdena, eller vid själva gränsen. Priset växlar beroende på land. Polisen bötfäller vignettlösa fordon. Sitter märket fel eller ligger löst kan böter också utdömas. Eller om gamla märken sitter kvar på vindrutan. Vignetterna finns för kortare eller längre perioder.

 

I Ungern och Slovakien har man slopat klistermärkena. Istället utfärdas en e-Vignette, vilket betyder att bilens registreringsnummer läggs in i en databas. Övervakning sker med hjälp av kameror längs vägarna.

 

Har du en tung husbil (=över 3,5 ton totalvikt)? Då måste du i flera av länderna betala kilometeravgift.

 

Schweiz Läs mer på sidan Bila i Schweiz

Österrike Läs mer på sidan Bila i Österrike
Tjeckien Läs mer på sidan Bila i Tjeckien

Slovakien Läs mer på sidan Bila i Slovakien

Slovenien Läs mer på sidan Bila i Slovenien
Ungern Läs mer på sidan Bila i Ungern

 

Litauen

På vägarna A1-A18 tas avgift för tung trafik. Dit räknas även lätta lastbilar (=under 3,5 ton totalvikt). Betala genom att köpa en vignette vid gränsen eller på större bensinstationer, och sätt den på vindrutan. Läs mer på sidan Bila i Litauen

 

Bulgarien, Rumänien

Vignettsystem som i länderna ovan. Krävs på alla vägar, inte bara motorvägar. I Rumänien får man inget klistermärke att sätta på vindrutan. Istället läggs bilens registreringsnummer in i en databas.


Polen, Kroatien, Serbien,
Makedonien, Grekland, Turkiet

Helt eller delvis avgiftsbelagda motorvägar. Betalning i bemannade betalstationer. I Polen måste husbilar över 3,5 ton skaffa en betaldosa och betala elektroniskt.

 

Polen Läs mer på sidan Bila i Polen

Kroatien Läs mer på sidan Bila i Kroatien

Serbien Läs mer på sidan Bila i Serbien