Försäkring olycksfall

Du som har din bil- eller boendeförsäkring hos oss kan nu också teckna en Olycksfallsförsäkring!

 

Olycksfallsförsäkringen kan tecknas av dig som är mellan 18–75 år. Försäkringen gäller som längst t o m årsförfallodagen närmast efter det att den försäkrade fyllt 85 år.

 

Det här ingår i försäkringen:
• Medicinsk invaliditet
• Vanprydande ärr
• Krisförsäkring
• Ersättning vid sjukhusvistelse
• Akutvårdsersättning
• Hjälpmedel
• Läke-, tandskade- och resekostnader
• Merkostnader

 

Medicinsk invaliditet

Om olycksfallsskada medför att du får en bestående nedsättning av din kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet. Till medicinsk invaliditet räknas bl a bestående värk och förlust av inre organ. Från 45 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 2,5 % enheter per år och från 65 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 5 % enheter per år.

 

Vanprydande ärr

Om du råkar ut för ett olycksfall som kräver läkarbehandling kan ersättning lämnas för vanprydande ärr eller annan utseendemässig förändring. Bedömningen sker tidigast efter 1 år.

 

Krisförsäkring

Om du utsätts för psykisk ohälsa p g a t ex överfall, misshandel eller annan ersättningsbar olycksfallsskada bekostar försäkringen tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog inkl. resor. Försäkringen gäller inte vid skador som inträffat under ditt arbete.

 

Hjälpmedel

Ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel och rehabiliterings- hjälpmedel som bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Ersättning kan t ex lämnas för handikappanpassning av bostaden eller tekniska hjälpmedel. Kostnaderna ska på förhand godkännas av Motormännens försäkring och åtgärderna ska styrkas av läkarintyg.

 

Ersättning vid sjukhusvistelse

Om du blir inskriven på sjukhus för vård, över natt, lämnar försäkringen ersättning med 80 kr per dag från dag åtta och upp till 60 dagar.

 

Akutvårdsersättning

Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver akut behov av sjukhusvård med inskrivning över natt, lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 kr.

 

Ersättning för kostnader

Vid en olycksfallsskada kan försäkringen lämna ersättning för kostnader upp till 5 år från skadetillfället. Kostnaderna ersätts t ex upp till gällande högkostnadsskydd för läkarvård och mediciner. Kostnader för privat vård ersätts inte.

 

Läkekostnader
Vid en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare. Ersättning lämnas även för vård på sjukhus och behandling som föreskrivits av läkare.

 

Tandskadekostnader
Vid olycksfall lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförs av behörig tandläkare. Motormännens försäkringsförmedling ska på förhand godkänna behandlingen. Skada p g a tuggning eller bitning ersätts inte.

 

Resekostnader
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för resor till och från behandling orsakad av en olycksfallsskada. Resor ska styrkas av behörig läkare.

 

Merkostnader
Ersättning upp till 40 000 kr lämnas för oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid.
Ersättning upp till 10 000 kr lämnas för personliga kläder, hjälm, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadas vid ett olycksfall. Ersättning lämnas endast i de fall skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.

 

 

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig senast följande arbetsdag! 

Läs mer om M Försäkring för olycksfall i menyn till höger. Produktbladet ger dig en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

För personlig service är du välkommen att kontakta 


M Försäkrings kundservice:
Tel. 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@motormannen.se

 

Organisationsnummer: 556555-1974

M Försäkring Olycksfall

 

Värdesäkring

Försäkringsbeloppen vid invaliditet värdesäkras årligen, på din huvudförfallodag med Konsumentprisindex (KPI). Även premien påverkas.