Försäkring personbil

 M Försäkring Personbil

 

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du ett bra skydd för både dig själv och din bil. När du har din bil försäkrad hos oss så får du genast 10% rabatt på övriga försäkringar.
För att teckna våra försäkringar så måste du vara medlem i Motormännen.


Fördelar med vår bilförsäkring:

 • Du slipper självrisk på trafikförsäkringen!
 • Lojalitetsbonus för varje år du har din bil försäkrad hos oss!
 • Vid nyteckning och förnyelse av bilförsäkringen ingår alltid en nyckelförsäkring gratis om du har halv- eller helförsäkring.
 • Du kan välja olika självrisknivåer för personbilen
 • Feltankning ingår om din bil omfattas av maskinskadeförsäkringen.
 • Krisförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring.
 • Maskinskada utökad till 10år.
 • Hyrbilstillägget utökad till 60 dagar.
 • Valbara tillägg för personbil:
  ◦Reducera skadegörelse
  ◦Reducera djurkollison
  ◦Allrisk bil
  ◦Hyrbil
  ◦Trafikolycksfall

 

Ta kontakt med oss redan idag för mer information och prisförslag
 

 

 

 

Oavsett vilken omfattning du väljer på din bilförsäkring har du alltid ett bra skydd anpassat efter just ditt behov.
 

Trafikförsäkring

En försäkring som täcker personskador och skador på andras fordon och egendom du orsakat. Denna försäkring är obligatorisk för svenska bilägare. Fordon som inte är försäkrade får ej framföras i trafik.

 

Halvförsäkring

Ger dig både trafikförsäkring, egendomsskydd vid stöld, brand, glasskada, maskinskada och vid räddning. Du har även ett visst rättsskydd.

 

Helförsäkring

Ger dig även vagnskada och ersätter yttre skador på din bil om du krockar, råkar ut för skadegörelse eller skadar bilen av en ren olyckshändelse. När du köper en helt ny bil ingår ofta en treårig vagnskadegaranti från leverantören, då räcker det med att teckna en halvförsäkring.

 

Valbara tillägg:

 • Hyrbil
 • Reducera skadegörelse
 • Reducera djurkollision
 • Allrisk bil
 • Trafikolycksfall

 

Tänk på att det är den faktiska ägaren till bilen som även måste vara försäkringstagare för att försäkringen skall gälla.

 
Ryds Bilglas

 

Ryds Glas

Ryds Glas har verkstäder över hela Sverige, här kan du:


 

För personlig service är du välkommen att kontakta


M Försäkrings kundservice:
Motormännens Försäkringsförmedling
Box 23

844 21 Hammarstrand

Tel. 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@motormannen.se

 

Organisationsnummer: 556555-1974

iStock_000006915880Medium